EDIFICI VIVENDES CARRER PUJADES

Edifici plurifamiliar de nova planta. Finalista del premis FAD Arquitectura 2019. Realització de totes les instal·lacions tant elèctriques, climatització, telecomunicacions, fontaneria, sempre ressaltant la singularitat del edifici i tenint en compte l’eficiència energètica.