COWORKING CARRER SANT VICENÇ

Instal·lació elèctrica i de dades per donar servei als llocs de treball i muntatge de diferents tipus de lluminàries per crear diferents ambients de descans i treball.