SERVEIS

Electricitat

A PRICAP realitzem projectes d’instal·lacions elèctriques tant en vivendes unifamiliars i edificis plurifamiliars, com en indústries i edificis per a oficines.

 

Projectes que contemplen tota la instal·lació elèctrica, des de la contractació a la companyia elèctrica, instal·lació d’equips de mesura i control, estesa de cablejats elèctrics, instal·lació de quadres, mecanismes i lluminàries, fins a la realització de butlletins de instal·lacions.

 

Realitzem projectes de il·luminació i instal·lacions domòtiques en tot tipus d’edificis, pel control de il·luminació, persianes, climatització, gestió energètica, etc.

Contacta AMB NOSALTRES