SERVEIS

Aerotèrmia

Els sistemes d’aerotèrmia son bombes de calor que aprofiten l’energia de l’aire exterior mitjançant un cicle termodinàmic per produir calefacció a l’hivern, refrigeració a l’estiu i aigua calenta durant tot l’any.


En utilitzar una energia natural i renovable, contribueix a la millora del medi ambient reduint les emissions de CO2 en un 70% i és 4 vegades més eficient respecte a una caldera convencional.


L’aerotèrmia es un sistema totalment personalitzable i adaptable a qualsevol llar i es pot integrar en una instal·lació de climatització amb fancoils, terra radiant o radiadors i aigua calenta sanitària.

Contacta AMB NOSALTRES